Get Adobe Flash player

Coupon

- Size (Kích thước): same as business card: 3.5″ x 2″
- Paper: 2 options: Thick & glossy or Thick & matte (2 loại giấy: Dày và bóng hoặc dày mà không bóng)
- Price: (Giá in như sau) (phần coupon chỉ có in 1 mặt)
500 coupons = $45
1000 coupons = $65
2500 coupons = $115
5000 coupons = $180
Christmas Coupon #1
Christmas Coupon #2
Christmas Coupon #3
Christmas Coupon #4
Christmas Coupon #5
Christmas Coupon #6
Christmas Coupon #7
Christmas Coupon #8
Christmas Coupon #9
Coupon #1
Coupon #2
Coupon #3
Coupon #4
Coupon #5
Coupon #6
Coupon #7
Coupon #8
Coupon #9
Coupon #10
Coupon #11
Coupon #12
Coupon #13
Coupon #14
Coupon #15
Coupon #16
Coupon #17
Coupon #18
Coupon #19
Coupon #20
Coupon #21
Valentine Coupon #1
Valentine Coupon #2
Valentine Coupon #3
Valentine Coupon #4


Order Product: Coupon


Ordering information (Thông tin đặt hàng)

Please fill in the following fields: (Vui lòng điền các thông tin vào ô dưới)

Subject

Your Name* (Tên của bạn)

Your Email* (Địa chỉ Email của bạn)

Your Cell phone: (Cell phone để liên lạc khi cần)

Your salon's information (Thông tin tiệm nail của bạn)

Salon's name: (Tên tiệm nail của bạn)

Salon's phone number: (Số phone tiệm nail)

Salon's address: (Địa chỉ tiệm nail)

Business hours: (Giờ mở cửa tiệm nail)

Order Product: Coupon

Please choose product (Vui lòng chọn sản phẩm)

Quantity: (Số lượng)

Price: (Đơn giá)

Total: (Thành tiền)

Do you need to see a proof? (Bạn có cần xem mẫu trước khi in?)

Yes. Email proof to: (Có. Hãy gởi đến email dưới đây)

 Không cần xem mẫu.
Chúng tôi sẽ dùng thông tin bạn gởi để in. Nếu sai, bạn phải chịu trách nhiệm.

Shipping Information: (Thông tin chuyển hàng)

Receiver's name: (Tên người nhận hàng)

Business name: (Tên tiệm)

Phone number: (Số điện thoại)

Address: (Địa chỉ nhận hàng)

Billing information (Thanh toán)

We accept Visa card or Master card (MC)
 Visa card  Master card

Visa or MC - all 16 digits: (nhập 16 số thẻ Visa hoặc MC)

Expiration Date: (Tháng/năm hết hạn. vd: 05/15)

CVV Security code: (Nhập 3 số cuối mặt sau)

Name as it appears on card: (Tên người đứng thẻ)

Billing address: (Địa chỉ của thẻ)

Additional Instructions: (Hướng dẫn thêm của bạn)

Please enter anti-spam code: (Vui lòng nhập mã chống spam)
captcha

<p class="art-page-footer">Designed by <a href="http://www.hunglan.com">Hung Lan</a>.</p>