Get Adobe Flash player

Window/Wall Lettering

Business Hours

- Size (Kích thước): 22″ x 17″
- Material: vinyl. (Chữ cắt bằng vinyl, chịu được mưa nắng)
- Inside out (dán trong ra)
- Outside in (dán ngoài vô)
Please specify the color(s) you want in “Additional Instruction/Request” box.
(Xin cho biết màu bạn muốn trong chỗ “Hướng Dẫn Thêm”)
1 màu = $25
2 màu = $30

Business Hours #1
Business Hours #2
Business Hours #3

Misc. Lettering

- Size (Kích thước): 22″ x 17″
- Material: vinyl. (Chữ cắt bằng vinyl, chịu được mưa nắng)
- Inside out (dán trong ra)
- Outside in (dán ngoài vô)
Please specify the color(s) you want in “Additional Instruction/Request” box.
(Xin cho biết màu bạn muốn trong chỗ “Hướng Dẫn Thêm”)
1 màu = $25
2 màu = $30

Misc #1 GC Available
Misc #2 Free White Tips
Misc #3 Pamper Yourself
Misc #4 Strict Sanitation
Misc #5 Eyelash Extension
Misc #6 Eyebrow Wax
Misc #7 No Solicitation No PR

Welcome to Your Salon Lettering

- Size (Kích thước): 60″ wide x 25″ tall
- Material: vinyl. (Chữ cắt bằng vinyl, chịu được mưa nắng)
- Inside out (dán trong ra)
- Outside in (dán ngoài vô)
Please specify the color(s) you want in “Additional Instruction/Request” box.
(Xin cho biết màu bạn muốn trong chỗ “Hướng Dẫn Thêm”)
Price (Giá mỗi cái) = $50

Welcome to Your Salon #1
Welcome to Your Salon #2


Order Product: Window/Wall Lettering


Ordering information (Thông tin đặt hàng)

Please fill in the following fields: (Vui lòng điền các thông tin vào ô dưới)

Subject

Your Name* (Tên của bạn)

Your Email* (Địa chỉ Email của bạn)

Your Cell phone: (Cell phone để liên lạc khi cần)

Your salon's information (Thông tin tiệm nail của bạn)

Salon's name: (Tên tiệm nail của bạn)

Salon's phone number: (Số phone tiệm nail)

Salon's address: (Địa chỉ tiệm nail)

Business hours: (Giờ mở cửa tiệm nail)

Order Product: Window/Wall Lettering

Please choose product (Vui lòng chọn sản phẩm)

Quantity: (Số lượng)

Price: (Đơn giá)

Total: (Thành tiền)

Do you need to see a proof? (Bạn có cần xem mẫu trước khi in?)

Yes. Email proof to: (Có. Hãy gởi đến email dưới đây)

 Không cần xem mẫu.
Chúng tôi sẽ dùng thông tin bạn gởi để in. Nếu sai, bạn phải chịu trách nhiệm.

Shipping information (Thông tin chuyển hàng)

Receiver's name: (Tên người nhận hàng)

Business name: (Tên tiệm)

Phone number: (Số điện thoại)

Address: (Địa chỉ nhận hàng)

Billing information (Thanh toán)

We accept Visa card or Master card (MC)
 Visa card  Master card

Visa or MC - all 16 digits: (nhập 16 số thẻ Visa hoặc MC)

Expiration Date: (Tháng/năm hết hạn. vd: 05/15)

CVV Security code: (Nhập 3 số cuối mặt sau)

Name as it appears on card: (Tên người đứng thẻ)

Billing address: (Địa chỉ của thẻ)

Your notices: (Ghi chú thêm của bạn)

Please enter anti-spam code: (Vui lòng nhập mã chống spam)
captcha

<p class="art-page-footer">Designed by <a href="http://www.hunglan.com">Hung Lan</a>.</p>