Get Adobe Flash player

Brochure

- Paper: glossy. Giấy bóng
- Open size (kích thước khi mở ra): 11″ x 8.5″
- Bi-fold (kích thước gấp đôi): 5.5″ x 8.5″
- Tri-fold (kích thước gấp ba): 3.67″ x 8.5″
Design fee & full-color printing (Giá design và in đủ màu)
- One time design fee (Lệ phí design 1 lần – khi in lại không phải trả nữa): $30
- Print 500 brochures = $250
- Print 1000 brochures = $325
- Print 2500 brochures = $550
- Print 5000 brochures = $750
Design fee & black printing on cream paper (Giá design và in mực đen trên giấy màu kem)
- One time design fee (Lệ phí design 1 lần – khi in lại không phải trả nữa): $30
- Print 1000 brochures = $150
- Print 2500 brochures = $310
Brochure #1
Brochure #2
   
Brochure #3
Brochure #4
   
Brochure #5
Brochure #6
   


Order Product: Brochure


Ordering information (Thông tin đặt hàng)

Please fill in the following fields: (Vui lòng điền các thông tin vào ô dưới)

Subject

Your Name* (Tên của bạn)

Your Email* (Địa chỉ Email của bạn)

Your Cell phone: (Cell phone để liên lạc khi cần)

Your salon's information (Thông tin tiệm nail của bạn)

Salon's name: (Tên tiệm nail của bạn)

Salon's phone number: (Số phone tiệm nail)

Salon's address: (Địa chỉ tiệm nail)

Business hours: (Giờ mở cửa tiệm nail)

Order Product: Brochure

Please choose product (Vui lòng chọn sản phẩm)

Quantity: (Số lượng)

Price: (Đơn giá)

Total: (Thành tiền)

Do you need to see a proof? (Bạn có cần xem mẫu trước khi in?)

Yes. Email proof to: (Có. Hãy gởi đến email dưới đây)

 Không cần xem mẫu.
Chúng tôi sẽ dùng thông tin bạn gởi để in. Nếu sai, bạn phải chịu trách nhiệm.

Shipping Information: (Thông tin chuyển hàng)

Receiver's name: (Tên người nhận hàng)

Business name: (Tên tiệm)

Phone number: (Số điện thoại)

Address: (Địa chỉ nhận hàng)

Billing information (Thanh toán)

We accept Visa card or Master card (MC)
 Visa card  Master card

Visa or MC - all 16 digits: (nhập 16 số thẻ Visa hoặc MC)

Expiration Date: (Tháng/năm hết hạn. vd: 05/15)

CVV Security code: (Nhập 3 số cuối mặt sau)

Name as it appears on card: (Tên người đứng thẻ)

Billing address: (Địa chỉ của thẻ)

Additional Instructions: (Hướng dẫn thêm của bạn)

Please enter anti-spam code: (Vui lòng nhập mã chống spam)
captcha

<p class="art-page-footer">Designed by <a href="http://www.hunglan.com">Hung Lan</a>.</p>