Get Adobe Flash player

Sign – Road Sign

A Frame Size 24×36

- A-Frame is made of black steel (Khung chữ A làm bằng sắt đen)
- Size (kích thước): 24″ x 36″
- Coroplast signs with your advertising are the same on both sides. (Quảng cáo của bạn trên miếng nhựa coroplast, 2 mặt giống nhau)
- Price (Giá tiền): 1 cái A-Frame = $110 – 2 cái A-Frame = $200

A Frame #1 Size 24×36 Vertical
A Frame #2 Size 24×36 Horizontal
A Frame #3 Size 24×36 Vertical
A Frame #4 Size 24×36 Horizontal
A Frame #5 Size 24×36 Vertical
A Frame #6 Size 24×36 Vertical

A Frame Plastic Size 24×36

- A-Frame is made of plastic (Khung chữ A làm bằng plastic)
- Size (kích thước): 24″ x 36″
- Your advertising is the same on both sides (Quảng cáo của bạn 2 mặt giống nhau)
- Price (Giá tiền): 1 cái A-Frame = $160 – 2 cái A-Frame = $300

A Frame Plastic #11 Size 24×36
A Frame Plastic #12 Size 24×36

Road Sign 18″x12″ w. Stand

- Material: White or Yellow Coroplast. (Vật liệu: loại bảng nhựa có những lỗ dọc ở giữa)
- Size of sign (kích thước bảng): 18″ x 12″
- Comes with sign stands. (Đi chung với chân để cắm xuống đất)

- Giá làm 1 mặt như sau:
1 cái sign 24″ x 18″ = $20
2 cái sign 24″ x 18″ = $30
3 cái sign 24″ x 18″ = $36
4 cái sign 24″ x 18″ = $45
5 cái sign 24″ x 18″ = $50
10 cái sign 24″ x 18″ = $95
- Giá làm 2 mặt như sau:
1 cái sign 24″ x 18″ = $30
2 cái sign 24″ x 18″ = $50
3 cái sign 24″ x 18″ = $60
4 cái sign 24″ x 18″ = $80
5 cái sign 24″ x 18″ = $90
10 cái sign 24″ x 18″ = $175
Sign 18×12 #1 w Stand
Sign 18×12 #2 w Stand
Sign 18×12 #3 w Stand

Road Sign 24″x18″ w. Stand

- Material: White or Yellow Coroplast. (Vật liệu: loại bảng nhựa có những lỗ dọc ở giữa).
- Size of sign (kích thước bảng): 24″ x 18″
- Comes with sign stands. (Đi chung với chân để cắm xuống đất)

- Giá làm 1 mặt như sau:
1 cái sign 24″ x 18″ = $25
2 cái sign 24″ x 18″ = $45
3 cái sign 24″ x 18″ = $60
4 cái sign 24″ x 18″ = $78
5 cái sign 24″ x 18″ = $90
10 cái sign 24″ x 18″ = $175
- Giá làm 2 mặt như sau:
1 cái sign 24″ x 18″ = $40
2 cái sign 24″ x 18″ = $75
3 cái sign 24″ x 18″ = $100
4 cái sign 24″ x 18″ = $130
5 cái sign 24″ x 18″ = $150
10 cái sign 24″ x 18″ = $300
Sign 24×18 #1 w Stand
Sign 24×18 #2 w Stand
Sign 24×18 #3 w Stand

Road Sign 24″x18″ w. Steel Frame

- Road Sign Frame is made of black steel (Khung bảng cắm đường làm bằng sắt đen)
- Size of sign (kích thước bảng): 24″ x 18″
- Your advertising is the same on both sides (Quảng cáo của bạn 2 mặt giống nhau)
- Price (Giá tiền): 1 cái Road Sign 24″x18″ w Steel Frame = $60 – 2 cái Road Sign 24″x18″ w Steel Frame = $110

Sign 24×18 #11 w Steel Frame
Sign 24×18 #12 w Steel Frame


Order Product: Sign - Road Sign


Ordering information (Thông tin đặt hàng)

Please fill in the following fields: (Vui lòng điền các thông tin vào ô dưới)

Subject

Your Name* (Tên của bạn)

Your Email* (Địa chỉ Email của bạn)

Your Cell phone: (Cell phone để liên lạc khi cần)

Your salon's information (Thông tin tiệm nail của bạn)

Salon's name: (Tên tiệm nail của bạn)

Salon's phone number: (Số phone tiệm nail)

Salon's address: (Địa chỉ tiệm nail)

Business hours: (Giờ mở cửa tiệm nail)

Order Product: Sign - Road Sign

Please choose product (Vui lòng chọn sản phẩm)

Quantity: (Số lượng)

Price: (Đơn giá)

Total: (Thành tiền)

Do you need to see a proof? (Bạn có cần xem mẫu trước khi in?)

Yes. Email proof to: (Có. Hãy gởi đến email dưới đây)

 Không cần xem mẫu.
Chúng tôi sẽ dùng thông tin bạn gởi để in. Nếu sai, bạn phải chịu trách nhiệm.

Shipping information (Thông tin chuyển hàng)

Receiver's name: (Tên người nhận hàng)

Business name: (Tên tiệm)

Phone number: (Số điện thoại)

Address: (Địa chỉ nhận hàng)

Billing information (Thanh toán)

We accept Visa card or Master card (MC)
 Visa card  Master card

Visa or MC - all 16 digits: (nhập 16 số thẻ Visa hoặc MC)

Expiration Date: (Tháng/năm hết hạn. vd: 05/15)

CVV Security code: (Nhập 3 số cuối mặt sau)

Name as it appears on card: (Tên người đứng thẻ)

Billing address: (Địa chỉ của thẻ)

Your notices: (Ghi chú thêm của bạn)

Please enter anti-spam code: (Vui lòng nhập mã chống spam)
captcha

<p class="art-page-footer">Designed by <a href="http://www.hunglan.com">Hung Lan</a>.</p>