Get Adobe Flash player

Banner

Banner material: vinyl. (Vật liệu banner bằng nhựa, chịu được mưa nắng).
Banners have grommets in 4 corners and every 2 feet. White or yellow background.
(Banner có lỗ để treo ở 4 góc và mỗi 2 feet. Nền trắng hoặc vàng).
Price each banner (Giá làm mỗi banner):
2×6 feet = $62
2×8 feet = $75
2×10 feet = $85
2×12 feet = $100
3×6 feet = $75
3×8 feet = $85
3×10 feet = $98
3×12 feet = $125
4×6 feet = $85
4×8 feet = $100
4×10 feet = $125
4×12 feet = $150
 Banner #30
 Banner #31
   
 Banner #32
 Banner #33
   
 Banner #34
 Banner #35
   
 Banner #36
 Banner #37
   
 Banner #40
Banner #41
   
 Banner #42
Banner #43
   
 Banner #44
Banner #45
   
 Banner #46
 


Order Product: Banner


Ordering information (Thông tin đặt hàng)

Please fill in the following fields: (Vui lòng điền các thông tin vào ô dưới)

Subject

Your Name* (Tên của bạn)

Your Email* (Địa chỉ Email của bạn)

Your Cell phone: (Cell phone để liên lạc khi cần)

Your salon's information (Thông tin tiệm nail của bạn)

Salon's name: (Tên tiệm nail của bạn)

Salon's phone number: (Số phone tiệm nail)

Salon's address: (Địa chỉ tiệm nail)

Business hours: (Giờ mở cửa tiệm nail)

Order Product: Banner

Please choose product (Vui lòng chọn sản phẩm)

Quantity: (Số lượng)

Price: (Đơn giá)

Total: (Thành tiền)

Do you need to see a proof? (Bạn có cần xem mẫu trước khi in?)

Yes. Email proof to: (Có. Hãy gởi đến email dưới đây)

 Không cần xem mẫu.
Chúng tôi sẽ dùng thông tin bạn gởi để in. Nếu sai, bạn phải chịu trách nhiệm.

Shipping Information: (Thông tin chuyển hàng)

Receiver's name: (Tên người nhận hàng)

Business name: (Tên tiệm)

Phone number: (Số điện thoại)

Address: (Địa chỉ nhận hàng)

Billing information (Thanh toán)

We accept Visa card or Master card (MC)
 Visa card  Master card

Visa or MC - all 16 digits: (nhập 16 số thẻ Visa hoặc MC)

Expiration Date: (Tháng/năm hết hạn. vd: 05/15)

CVV Security code: (Nhập 3 số cuối mặt sau)

Name as it appears on card: (Tên người đứng thẻ)

Billing address: (Địa chỉ của thẻ)

Additional Instructions: (Hướng dẫn thêm của bạn)

Please enter anti-spam code: (Vui lòng nhập mã chống spam)
captcha

<p class="art-page-footer">Designed by <a href="http://www.hunglan.com">Hung Lan</a>.</p>